Ugrás a fő tartalomra

7622 Pécs, Batthyány u. 1-3


+36701993528, +36705042229

Széchenyi 2020

Intézményeink adatai


Baranya Vármegyei SZC Angster József Szakképző Iskola és SzakiskolaBaranya Vármegyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola

Iskolánk Petőfi utcai épületében tanulnak műhelyiskolás és szakiskolás tanulóink. Számukra a "RUGALMAS TANULÁSI UTAK" alapján a szakmára való felkészítés is PROJEKTMÓDSZERREL történik. Az alábbi videón az látható, hogy szakmai gyakorlat keretében oktatóik segítségével egy tantermet festenek ki a szobafestők, illetve a kész termet lakástextil készítő diákjaink a saját maguk által készített anyagokkal rendezik be. Ezt követően a tankonyhába látogathatunk el, ahol szakácssegéd tanulóink gyakorolják a főzés előkészítő fázisait, valamint az egyszerűbb ételek elkészítését.

Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola

1893-94-től állnak rendelkezésre részletesebb írásos anyagok a siklósi tanonciskoláról. A tanoncok gyakorlati képzését a helyi ipartestület szervezte, ellenőrizte, az elméleti oktatást a polgári iskola nevelői látták el. 1945. után változatlan formában folytatódott a tanoncképzés. 1954-től működött Siklóson az 511.sz. Helyi Iparitanuló Iskola. 1970-től a Munkaügyi Minisztérium önálló igazgatót nevezett ki az intézmény élére. Az iskola 1991 szeptemberében költözött jelenlegi helyére. Az 1991/92-es tanévtől az iskola különvált Pécstől, s 510.sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola néven önállóan működött tovább. Ez az időszak alapvető változásokat hozott. Lényegesen átalakult a helyi igényekhez alkalmazkodva a szakmastruktúra. Az ipari képzés helyett a kereskedők oktatása került előtérbe. 1998. augusztus 1-jén került sor a gimnázium és a szakképző iskola összevonására. 2008. július 1. óta a Siklósi Közoktatási Intézmény tagintézményeként működik, intézményegységeket alkotva. 2012. meghirdetésre kerül a vendéglátó-szervező vendéglős szakközépiskolai osztály, mely a 2013-2014-es tanévtől működik. 2017-től új két szakmával bővült a kínálat (fodrász és pék) 2020/2021. tanévtől elindult a hegesztő képzés

 • Telefon

  +36 70 3992837

 • Weboldal

 • Cím

  7800 Siklós Iskola u. 10/a

Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium

Iskolánkat Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet néven 1966-ban alapították. A korabeli gazdasági elgondolásokhoz igazodva elsősorban az állattenyésztő képzések helyi megjelenése volt a legfontosabb, alapozva a környékbeli termelőszövetkezetek és állami gazdaságok szakemberigényéhez. Első szakmunkásaink hároméves képzés után vehették kézbe szakmunkás bizonyítványaikat. Az intézmény számára egészen 1985-ig a mai Önkormányzat épületegyüttese adott otthont. Itt alakították ki a tantermeket, külön oktatási helyiségeket, konyhát és menzát. Ez is mutatja, hogy a korabeli elgondolások szerint fontos szerepet szántak az iskolának. Bejáró diákjaink elhelyezéséről a kezdetektől a mai kollégium épülete gondoskodik, ami eredetileg egy katonai épület, kaszárnya volt. A diákság és a tantestület 1985-ben vehette birtokba a mai iskolaépületet itt a Vak Béla utcában. A ’80-as évek kívánalmainak megfelelően modernebb épületben, jobban felszerelt tantermekben kezdhették meg tanulmányaikat tanulóink. Az intézmény szakmai színvonalát mutatja, hogy a 250 főre tervezett épületet is „kinőttük”, tanulólétszámunk 400-440 főre emelkedett a ’90-es években. Ezért a főépület kibővült a ma a szakképző órák zömének otthont adó „felső épülettel”. Itt kerültek kialakításra a szakmai gyakorló tantermek, a demonstrációs terem és a műhely is. Kulcsfontosságú volt már a kezdetektől a megfelelő tárgyi és technikai felszereltség. Az iskola már a 90-es évektől igyekezett nagy figyelmet fordítani az informatikai eszközök beszerzésére, bővítésére, modernizálására. Számos pályázatot nyertünk meg, ezek segítségével az utóbbi két évtizedben lépést tudtunk tartani a számítástechnika fejlődésével. Ami a képzéseinket illeti, azt mondhatjuk, hogy az intézmény mindig a kor elvárásaihoz és a térségben élők igényeihez kívánt alkalmazkodni. Az állattenyésztés mellé viszonylag rövid időn belül, a ’70-es évek első felétől értelemszerűen társultak az élelmiszeripari jellegű képzések – úgy, mint a sütő, pék, sörgyártó és húsfeldolgozó szakmunkásképzések. 1988-tól állattenyésztő szakközépiskolaként működtünk. Az évek múlásával egyre több szakmai versenyen is megjelentek tanulóink, mindig szép eredményeket produkálva. Az 1989/90-es rendszerváltozás és az azt követő gazdaságszerkezeti átalakulás nagymértékben rányomta bélyegét a II. Béla Középiskola képzési profiljára. Egyes képzésekre már nem volt kereslet, igazodni kellett a társadalom újonnan elvárt igényeihez. A jelentkezők megcsappanásával lassanként „kifutott” az állattenyésztő képzés. Természetesen a hagyományoknak megfelelően a mai napig igen népszerűek az élelmiszeripari szakmai képzéseink – péknek és húsipari termékgyártónak tanulhatnak diákjaink. Elkötelezett szakoktatók segítik tanulóink oktatását, számtalan kisebb-nagyobb céggel van partneri kapcsolatunk. Sok évtizedre visszamenőleg tudunk felmutatni kiváló versenyeredményeket, országos és helyi szinten is. Kiemelkedőek a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken elért helyezések, amelyek általában a versenyző diákok szakmai vizsga alóli felszabadulását hozzák magukkal. Tanulóink időről időre hagyományőrző rendezvényeken is megjelennek. Elhelyezkedési esélyeik kiválóak. Új feladatként 1992-től gimnáziumi osztályok indultak. Ez a képzés már a kezdetektől a környékbeli tehetséges diákokra alapozott, de sok pécsi tanuló is érdeklődött gimnáziumi osztályaink iránt. Sok éven keresztül iskolánk egyik húzóereje volt a gimnázium, az idegen nyelv emelt óraszámú oktatásával. Jelenleg még két évfolyam kifutása zajlik. Ezzel párhuzamosan megjelent a szakközépiskolai képzésünk is, hasonló lehetőségeket nyújtva a tanulóknak. Iskolánk a szabadszállási székhelyű Kun László Gimnázium tagintézményeként hosszú évek óta ad helyet esti gimnáziumi képzésnek is. Ennek köszönhetően sok helyi felnőttet segítettünk – munka és család mellett – érettségihez. 1996-ban elsőként a megyében nálunk indult el a belügyi rendészeti ismeretek oktatása, eleinte „közbiztonsági fakultációs ismeretek” néven. Az azóta eltelt két évtizedben rendkívül népszerűvé váltak rendészeti irányultságú osztályaink. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Baranya Megyei és a pécsi Rendőrkapitánysággal, a Katasztrófavédelemmel és a Büntetésvégrehajtási Intézettel. A szakmai tantárgyakat rendőrtisztek, katasztrófavédelmi és a büntetésvégrehajtásban dolgozó szakemberek oktatják, kiváló együttműködéssel. Sok diákunk választja érettségi tárgyként a belügyi rendészeti ismereteket, így lehetőségük nyílik rendészeti jellegű képzésben továbbtanulni. Az elmúlt húsz évben számos országos és helyi szintű versenyen jeleskedtek tanulóink, kiemelkedő az Országos Rendészeti Csapatversenyeken elért teljesítményünk. Elértük, hogy a közbiztonsági rendészeti képzésünket az ország kb. 90 hasonló jellegű középiskolája közül az első tízben tartják számon. A rendészeti ismeretek oktatásával csaknem egyidőben megindult a honvédelmi ismeretek – katonai alapismeretek - oktatása is, 1999-től határrendészeti fakultációként, együttműködve a Határőrséggel. Ma már szélesebb körben képzeljük el ezt a képzést és igyekszünk az érdeklődő diákokat a katonai pálya felé irányítani. Lehetőséget biztosítunk a katonai alapismeretekből való érettségizésre, ezáltal előrelépési lehetőséget nyújtva diákjainknak. Iskolánk tagja a Katonasuli programnak. Rendszeres résztvevői vagyunk a járőrversenyeknek és különféle egyéb katonai rendezvényeknek. Sok diákunk érdeklődik a katonai hagyományok iránt, ők zömmel a pécsi Nemzetőrség keretein belül gyakorolják feladataikat. Az oktatási rendszer legújabb átalakításával a 2016/2017-es tanévtől ismét változott iskolánk képzési kínálata. A szakképző évfolyamok szakközépiskola néven működnek tovább (pék és húsipari termékgyártó), az eddigi szakközépiskolai képzést újabban szakgimnáziumnak nevezzük. Elindítottuk a felnőttoktatást is pék szakmában. Jelenleg 300-on felüli tanulólétszámmal működik iskolánk.

 • Telefon

  +36 72/465-030

 • Weboldal

 • Cím

  7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.

Baranya Vármegyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Baranya Vármegyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium az 1951-ben alapított 501. Sz. Csizmazia Gyula Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola, valamint a Steinmetz Miklós Szakközépiskola sokadik jogutódja. Egy szakképzési rendszer és egy új város nagyon sokrétű kapcsolatának egyik tükre az iskola. A komlói szakképző a várossal együtt nőtt fel, az innen kikerülő diákok a komlói gazdasági és társadalmi élet mindennapjait alkotó emberei voltak és lesznek. Tudásuk és tapasztalataik hozzájárultak Komló többkorszakos változásihoz, a város sajátos arculatának kialakulásához. Az 1960-as években a nagymértékű iparfejlesztés következtében az iparioktatás is erősen differenciálódott. A szakmunkásképzőben végzettek munkája, eredményei, a tovább tanulók jelentős száma bizonyítja, hogy a szakma nevelés hatásfoka nem lebecsülendő. Az iskolában nehéz- és könnyűipari szakmák oktatása volt a mérvadó. Napjainkban az iskola igazodva az új, valamint a cégek elvárásaihoz, igyekszik olyan szakmákat oktatni, amivel az innen kikerülő tanulók biztos alapokon kezdhetnek neki az aktív dolgozó életnek. Oktatott szakmáink a gépészet, könnyűipar, faipar, kereskedelem, valamint az élelmiszeripar számos ágazatában nyújt lehetőséget elhelyezkedésre. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatosan fejlődő IT, gazdasági, valamint szociális szakmák oktatására. Intézményük két telephellyel működik a város két különböző dombján, régi nevükön "501" és "Steinmetz, Kazinczy" ismerik sokan. Az iskolában az iskolához szervesen kapcsolódva egy 80 férőhelyes koedukált kollégium működik, ahol a megye távoli településeiről és más megyékből érkező tanulók elhelyezésére van lehetőség.

 • Telefon

  +36-72/481-358

 • Weboldal

 • Cím

  7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola

Egy rohamosan fejlődő kisváros egyetlen szakképző iskolája vagyunk, amely meghatározó szerepet tölt be a Dél-dunántúli térség oktatásában. Tanulólétszámunk 5-600 fő között ingadozik. Baranya vármegyére, és azon belül a mohácsi kistérségre egyaránt jellemző a kis- és középvállalkozások túlsúlya és a nagyvállalatok csekélyebb szerepe. Ezt tükrözi, hogy 120-130 tanulónk mintegy 40-50 duális partnernél került kihelyezésre, amelyek közül alig 5 számít nagyvállalatnak, kettő ebből (SPAR, TESCO) a kereskedelem ágazatban, 3 egyéb ágazatokban (HAUNI Hungária és BONAFARM-Bábolna a gépészet, MCS Vágóhíd az élelmiszeripar ágazatban) végez termelő és szolgáltató tevékenységet. Az MCS Vágóhíddal a duális partneri viszonyon kívül Képzési megállapodáson keresztül valósítunk meg szorosabb szakmai együttműködést. Évtizedes távlatban nagy tanulólétszámmal indítunk képzéseket a rendészet és közszolgálat ágazatban, amelyben komoly szakmai sikerekkel is büszkélkedhetünk. Ebben az ágazatban – melynek szakmai felügyelő szerve a Belügyminisztérium - szoros kapcsolatban állunk a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysággal, Mohácsi Rendőrkapitánysággal, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal. A rendészeti képzés keretében tagjai vagyunk a Honvéd Kadét Programnak is. Növekvő eredményességünk (évről-évre javuló tanulmányi átlag, az utóbbi két évben a legeredményesebb vidéki középiskola cím az Oktatási Hivataltól) és a látványosan megszépült épületegyüttes, valamint marketingstratégiánk következtében elértük, hogy vonzó alternatívát tudunk jelenteni mind a kistérség, mind a távolabbról érkező tanulóink számára. Az intézmény Mohács egyik közlekedési csomópontjában, 4 különböző – egymástól nem messze található - helyrajzi számon található egy olyan épületegyüttesben, amely a Pécsre vezető főút két oldalán fekszik. Befogadó iskolának számítunk minden olyan tanuló számára, aki tényleg a tanulás vágyával érkezik intézményükbe, ugyanakkor a rend és fegyelem iskolájává igyekszünk válni, hogy alternatívát tudjunk jelenteni azon fiatalok számára, akik rendezett körülmények között, biztonságban, szinte családias környezetben kívánják megélni középiskolai éveiket.

 • Telefon

  +36 69 510 576

 • Weboldal

 • Cím

  7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.

Baranya Vármegyei SZC Pollack Mihály Technikum és KollégiumBaranya Vármegyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium

Milyen iskola a Pollack? A jó iskolát erős, jó hangulatú közösségek, örömmel dolgozó, a szükséges ismereteket átadni tudó, a tanulóink biztos haladása iránt felelősséget érző tanárok, a gondolkodni tudó és akaró, a világra és a szakmára nyitott, a feladatait egyre nagyobb sikerrel megoldó diákok jellemzik. Ilyenek vagyunk, de minden nap tenni akarunk azért, hogy a fejlődés, a hatékonyság töretlen legyen. Erre kötelez bennünket iskolánk múltja, a több ezer „pollackos” elvárása, a város és a régió, amelyhez ezer szállal kötődünk.

 • Telefon

  +36 72 513 680

 • Weboldal

 • Cím

  7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági TechnikumBaranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum

A Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum több mint 100 éves működése során felhalmozott tapasztalatából kristályosodtak ki azok az alapértékek, amelyek mentén dolgozunk ma is: a hagyományok tisztelete és a folyamatos megújulás, a változó munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodás. Így válhatott intézményünk a térség gazdasági és informatikai szakembereinek meghatározó képzőközpontjává. Célunk a társadalom számára hasznos, boldogságra, együttműködésre képes, a tárgyi tudás birtokában problémamegoldó-készséggel és kreativitással rendelkező szakembereket nevelni. Valljuk, hogy a tudás a legjobb befektetés, de tudjuk azt is, hogy az iskola nem csak a tudásközvetítés színhelye, hanem olyan emberi közösség is, amelyben a résztvevők kölcsönösen gyakorolják a jogokat és kötelezettségeket. Ettől lesz először elviselhető az iskola légköre, később esetleg meleg, baráti, amitől a tanulás folyamata is hatékonyabbá válik. Hisszük, hogy minden itt tanuló tehetséges valamiben, és mi segítjük őket, hogy ezt az adottságukat megtalálják és kibontakoztathassák. Az itt tanulók fejlődésének érdekében sokrétű tanítási, nevelési stratégiát alkalmazunk. Olyan együttműködésen alapuló, motiváló környezetet teremtünk minden tanítványunknak és valamennyi dolgozónk számára, amelyben a közös célok megvalósításán munkálkodhat. Iskolánk alapítását a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 1911. évi 147094. számú rendeletével az 1912-13. tanévtől engedélyezte Női Felsőkereskedelmi Iskola néven azoknak a szakmai feladatoknak az ellátására, amelyekre ma a közgazdasági technikumok készítik fel diákjaikat. 1912-ben megnyílt a már 1882 óta létező fiúiskola mellett, azzal közös igazgatás alatt a 3 évfolyamú Női Felsőkereskedelmi Iskola. A régi dokumentumok tanúsága, s a régen végzett diákok elbeszélése szerint is erősen dominált az iskolai oktatásban a szakmára, a gyakorlati életre való felkészítés. Az 1921-22. tanévtől négy évfolyamra bővült a felsőkereskedelmi iskola. Az 1940-41. tanévre az addigi felsőkereskedelmi iskolákat kereskedelmi középiskolává szervezték át. Az intézményt 1948-ban államosították. 1962-ben vette fel a Radnóti Miklós nevet és 1965-től közgazdasági szakközépiskola. A képzés három területen folyt, ezek a számviteli-gazdálkodási, a pénzügyi, és az igazgatási-ügyvitel. 2013. január 1-jétől, száz év után Pécs városa helyett az iskola fenntartásáról teljes egészében az állam gondoskodik. A több, mint 100 éve dinamikusan fejlődő szervezet kiemelkedő színvonalú oktatási szolgáltatásaival, a hazai szakmai közéletben elismert oktatóival diákjainak a tanulás szabadságát kínálja, stabil alapot biztosítva az élethosszig tartó tanulásnak. Olyan iskola, amely a hagyomány és innováció egyensúlyára épít. A klasszikus pedagógiai módszereket az új kompetencia-alapú oktatással és a modern technikai vívmányokkal ötvözve országosan elismert, a szűkebb régióban megbecsült gyakorlatorientált szakképzést, az érettségire magas színvonalú felkészítést biztosít tanulóinak. Ha a fiatal nemzedéket képessé tesszük az életben való boldogulásra megőrizzük országunk gazdasági eredményeit.

 • Telefon

  +36-72 / 257 - 859

 • Weboldal

 • Cím

  7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 6.

Baranya Vármegyei SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző IskolaBaranya Vármegyei SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Sásd város 1996-ig nem rendelkezett középiskolával. Középfokú oktatással egyedül a komlói 501. sz. Szakmunkásképző Intézet Kihelyezett Tagozata foglalkozott. (A tanulólétszám csökkenésével 1999-ben megszűnt.) A város vezetése szívügyének tekintette, hogy a városban térségi feladatokat ellátó középfokú oktatási intézmény létesüljön, amely csökkentené a munkanélküliség arányait, megállítaná a fiatalok elvándorlását, ugyanakkor elősegítené a falusi turizmus fellendülését, valamint a vendéglátó-ipari szolgáltatások színvonalának emelkedését. Az anyagi nehézségekkel küzdő önkormányzati testület - bár elvileg maximálisan támogatta a középiskola ügyét - kezdetben nem merte felvállalni az iskola alapítását. Megalakult a Sásdi Szakképzésért Alapítvány, amely 1996 szeptemberétől működtette az Alternatív Vendéglátóipari Középiskolát. Tekintettel arra, hogy az intézmény az önkormányzat épületében és annak aktív támogatásával működött, Sásd Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 1998. szeptember 1-jétől az intézmény fenntartását átveszi. Ettől kezdve az intézmény Sásdi Vendéglátóipari Középiskola néven működik. A következő években növekedésnek indult a tanulói létszám, javultak az oktatás és a szakképzés feltételei. 2000 februárjában elkészült a tankonyha. 2002 márciusában átadásra került a tanétterem is. Diákjaink Baranya, Somogy és Tolna megye 25 településéről járnak iskolánkba.

 • Telefon

  +36 72/475-430

 • Weboldal

 • Cím

  7370 Sásd, Kossuth L. u. 2.

Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola

Célunk, az iskolai hagyományokat megtartva, a gazdasági változásokat figyelembe véve tájékozott, képzett szakemberek nevelése. A mai iskola elődjében 1954-ben kezdődött a szakmunkások képzése. Iskolánk az 1981/82-es tanévtől jelenlegi helyén, Pécs kertváros málomi városrészben korszerűen felszerelt, modern épületegyüttesben működik. A megye egyik legnagyobb középfokú szakképző intézménye. Az 1200 nappali tagozatos tanuló egy része bejáró, illetve kollégista. Kiemelkedő képességű tanulóink számos győzelmet és előkelő helyezést értek el közismereti és szaktárgyakból, valamint a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyeken. Oktatóink kellő tapasztalatok birtokában segítik a szükséges tudás megszerzését. Ennek birtokában a tanulók a Szakmajegyzékben szereplő szakmák széles kínálatából választhatnak iskolánkban. E korszerű oktatási rendszerben résztvevők négy, illetve majd 5 év alatt tehetnek érettségi vizsgát. A 8. osztályra épülő szakképzésben 3 év alatt, az érettségire épülő szakképzés esetén 2 év alatt szerezhetnek szakmát tanulóink. A hatékony oktató-nevelő munkát segíti a videó rendszer, a stúdió, a nyelvi labor. A számítástechnika tantárgyi. tanfolyami, és szakköri tanítására alkalmasak szaktantermeink. A számítástechnika alapjaival minden tanulónk megismerkedik. A tudományos eredmények, kulturális értékek megismerését szolgálja a tizennégyezer kötetes könyvtár , folyóirat- és fonótéka gyűjtemény. Iskolánk aulája ünnepségek, diákrendezvények színhelye. Az iskolánk életének nincs vége az utolsó kicsengetéssel. Szabadidejükben a tanulók különféle diákkörökben tevékenykednek. Tornatermünk a szabadtéri pályákkal együtt a tömegsport és versenysport színhelye. Déri Tibor igazgató

 • Telefon

  +36-72/550-710

 • Weboldal

 • Cím

  7632 Pécs, Malomvölgyi út 1/b

Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki TechnikumBaranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

Intézményünk alapítása óta sok névváltozáson esett át, és évszázados fennállása alatt változatos fenntartói struktúra biztosította az oktatás és nevelés feltételeit. Büszkék vagyunk kialakult és féltve őrzött hagyományainkra, diákjaink sikereire. A 2015-2016-os tanév óta a Szakképzési Centrum keretei között igyekszünk megvalósítani azt a célunkat, hogy elődeink nyomdokain haladva megfeleljünk a 21. század kihívásainak, és magas színvonalú tudással rendelkező műszaki szakembereket képezzünk. E célkitűzés megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a régió ipari szereplőivel. Tanulóink esélyeit javítjuk azzal, hogy magas óraszámban tanítjuk az iskolában választható (német, vagy angol) idegen nyelvet, és igyekszünk megkönnyíteni számukra a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. Testvériskolai kapcsolataink (Horvátország: Eszék, Split; Ausztria: Bregenz; Erdély: Sepsiszentgyörgy) az aktív európai polgárrá nevelést, a nemzeti identitás megerősítését és a tanult idegen nyelv aktív használatát szolgálják. Tehetséges diákjaink számára műszaki és közismereti tárgyakból versenyekre, továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat szervezünk, tanulmányi szempontból hátrányos helyzetű tanulóink fejlődését felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük. Kimagasló tanulmányi eredményt elérő, és hátrányos helyzetű tanulóinkat alapítványainkon keresztül jutalmazzuk, támogatjuk. Az érettségi vizsgát követően iskolánkban technikusi oklevél is szerezhető.

 • Telefon

  +36-72/513-260

 • Weboldal

 • Cím

  7622 Pécs, 48-as tér 2.

Baranya Vármegyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola Baranya Vármegyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola

A Közoktatási Minisztérium 8531-459/1952. VII. számú rendeletével – az egykori polgári fiúiskola épületében – 1952. augusztus 15-i hatállyal engedélyezte a szigetvári gimnázium megnyitását, neve Szigetvári Állami Zrínyi Miklós Általános Gimnázium. A gimnázium sikeres beindítása mellett – a Berzsenyi utcában – kialakult az iskolához csatlakozó kollégium is, majd a várban fiúkollégium létesült, amely 1963-ig működött. Szigetvár és környéke üzlethálózatának fejlődése egyre több szakembert igényelt. Erre reagálva az 1964/65-ös tanévtől kereskedelmi szakközépiskolai osztály indult. A képzés az 1969/70-es tanévig működött, ekkorra betöltötte azt a szerepet, amelyet indulásakor megjelöltek. Szigetvár 1966-ban történő várossá nyilvánításával a település fejlődése meggyorsult. A nagy tanulólétszám már szinte lehetetlenné tette az iskolai munka megszervezését, a régi polgári iskolai épület egyre kevésbé tudta biztosítani az oktatás elemi feltételeit. Elkerülhetetlenné vált az iskola bővítése. 1969-ben befejeződtek az új épületszárny építési munkálatai. Az 1970/71-es tanévtől már minden évfolyamon 3 párhuzamos osztály működött általános tantervvel, mellette állandóvá vált a gyakorlati képzésben a gépírás és a műszaki rajz oktatása. 1978-ban egészségügyi szakközépiskolai osztály indult, mely évtizedekig szolgálta a városi kórház szakember utánpótlását. 1998-ban a felsőfokú szakképesítést adó képzési formák bevezetésével országszerte megszűntek az egészségügyi szakközépiskolai osztályok, Szigetváron 1997/98-ban iskolázták be az utolsó ilyen évfolyamot. Az egészségügyi szakközépiskolai képzés megszűnésével párhuzamosan indult a közgazdasági képzés, valamint a humán szakközépiskolai csoport. 2000-ben Szigetvár városa a két középfokú oktatási intézményt Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium néven összevonta. 2009-ben a gimnáziumi képzés keretében emelt óraszámú angol nyelvoktatás indult.

 • Telefon

  +36 73/311-343; +36 70 399 28 28

 • Weboldal

 • Cím

  7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.

Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola

Iskolánk a Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola a Zrínyi Miklós Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, valamint a Zsolnay Vilmos Szakközépiskola és Szakmunkásképző összevonásával jött létre 1993. augusztus 1-jén. A Zrínyi Miklós Szakközépiskola jogelődje 1875-ben kezdte meg működését Kereskedelmi Középtanoda néven. Alapítója Porges Ede okleveles mérnök volt, aki élete végéig nem mérnökként, hanem tanárként működött városunkban. A Porges-féle magániskola 1908-ban került Pécs város tulajdonába és felső kereskedelmi iskola volt a következő nevekkel: Pécsi Városi Felső Kereskedelmi Iskola (1908-1921) Pécs Városi Négyévfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi Iskola (1921-1940) Pécsi Városi Kereskedelmi Középiskola (1940-1948) Iskolánkat is államosították 1948-ban a nevünk újra változott: Pécsi Állami Kereskedelmi Középiskola (1948-49) Pécsi Állami Közgazdasági gimnázium (1945-50) Pécsi Állami Közgazdasági Középiskola (1950-52) Pécsi Állami Kereskedelmi Tagozatú Közgazdasági Technikum (1952-55) Zrínyi Miklós Kereskedelmi Tagozatú Közgazdasági Technikum (1955-67) Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola (1967-91) 1991-ben az önkormányzat engedélyt adott arra, hogy a kereskedelmi szakképzés mellett idegenforgalmi szakképzéssel is foglalkozzunk. Az iskola új neve: Zrínyi Miklós Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola (1991-93) A Zsolnay Vilmos Szakközépiskola és Szakiskola is hosszú múltra tekinthet vissza. Az iskola első neve: Pécsi Kereskedelmi Tanulóiskola volt és 1955-ben indult 4 első osztállyal. 1967-től változott a név: Pécsi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző lett. A kereskedelmi, a vendéglátóipari munkával szemben támasztott követelmények a vállalatok megnövekedett szakember igénye következtében az iskola tanulólétszáma gyorsan emelkedett a tantestület létszáma is bővült: szakoktatókat is alkalmazott az iskola. 1978-ban elkészült a Kereskedelmi Szakközépiskola épületét bővítő épületszárny. 1991-ben az iskola Zsolnay Vilmos nevét vette fel és az intézet engedélyt kapott a szakközépiskolai képzésre is. Az új név: Zsolnay Vilmos Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző lett. Ebben a tanévben indult el iskolánk két tannyelvű (német-magyar) idegenforgalmi képzése is. 1993-ban a két nagy múltú iskola, a „Zsolnay” és a „Zrínyi” összevonásával létrejött a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző. A Zsolnay és a Zrínyi Miklós szakközépiskola 1993-as összevonása nem volt zökkenőmentes. Oktatásunk több épületben meglehetősen mostoha körülmények között folyt. Számos eredménytelen tárgyalás, egyeztetés után 1996-ban megkaptuk a Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola épületét. Végre egy helyre kerültünk és megszűnt a délutáni oktatás. Szakképzési hozzájárulásokból, pályázaton nyert pénzekből sikerült néhány év alatt korszerűen berendezett újabb tankonyhát, tanéttermet, tanirodát, pénztárgép stúdiót, számítástechnikai szaktantermeket, tanrecepciót kialakítani. 2016/2017-es tanévet új néven kezdtük, iskolánk újra felvette Zsolnay Vilmos nevét. A névhasználatról, együttműködésről megállapodást kötöttünk a Zsolnay családdal, melynek ünnepélyes aláírására 2016. október 14.-n került sor.

 • Telefon

  +36-72/518 190

 • Weboldal

 • Cím

  7623 Pécs, Rét utca 10.Innovációs és Technológiai MinisztériumMagyar Nemzeti Vagyonhasznosító Zrt.Pécs MJVH e-Ügyintézés
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

   7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

  • Telefon: +36701993528, +36705042229

   E-mail: info@szakkepzesbaranya.hu

   OM azonosító: 203049


  2024Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum